Kamaloka [GLEIC]

 

Kamaloka (sans.), astralny „świat żądz”, dla poznania zmysłowego nie­widzialny i subjektywny. Przebywają w nim istoty, pozbawione już ziemskiej powłoki, twory astralne „Kamarupa”, żyjące w tym świę­cie tak długo, dopóki nie ustanie działanie myślaków, żądz i namięt­ności niższego rzędu. Jest to Hades starożytnych Hellenów lub Amenti u Egipcjan – świat cieniów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 42.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic