„Hejnał" [GLEIC]

 

„Hejnał”, pod tym tytułem wychodzi od roku 1929 w Wiśle na Śląsku Ciesz. miesięcznik poświęcony spirytyzmowi; od 1934 r. pod redakcją Jana Pilcha.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 33.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic