Grużewski Marjan [GLEIC]

 

Grużewski Marjan, ur. 8 IX 1898 r. w Wilnie, współczesny malarz medjalny, twórca licznych obrazów treści mistyczno-alegorycznej, redaktor „Przeglądu Ezoterycznego” (dodatek „Rubikonu”).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 31–32.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic