Gassner Johann Joseph [GLEIC]

 

Gassner Johann Joseph (1727–1779) z Vorarlbergu, słynny mag, leczący choroby zapomocą magji. Odwiedzały go olbrzymie tłumy z całego ówczesnego świata. Jego sztukę leczenia, opartą przypuszczalnie na mesmeryzmie, bronili w swoich pismach Lavater i Eschenmayer.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 28.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic