Galileo Galilei [GLEIC]

 

Galileo Galilei, sławny włoski fizyk i astronom, założyciel nowoczesnej fizyki, ur. 18 II 1564 r. w Pizie, zm. 8 I 1642 w Villa GiojeIIo koło Arcetri w Toskanji. Odkrywca prawa o wahadle, o ruchu jednostaj­nym, prawa spadania ciał po równi pochyłej, składania i rozkładania sił. Na wieść o zbudowaniu w Holandji pierwszej lunety, skonstruo­wał sam podobną lunetę i pierwszy zastosował ją do obserwacji nieba. Gorący zwolennik nauki Kopernika o ruchu ziemi naokoło słońca, ściągnął na siebie prześladowanie duchowieństwa i Św. In­kwizycji i był zmuszany torturami do odwoływania swoich twier­dzeń. Genjalny uczony, wtrącony został z rozkazu papieża Urbana VIII do ciężkiego więzienia, skąd wypuszczono go, fizycznie złama­nego, pod koniec życia. Prawie zapomniany jako metafizyk, aczkol­wiek dorównywa na tem polu największym myślicielom. Pisma: Il saggiatore (1623), Dialogo dei due massimi sistemi del mondo (1632).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 28.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic