Fludd Robert [GLEIC]

 

Fludd Robert (de Fluctibus), ur. w 1574 r. w Milgate, zm. w 1637 r. w Londynie, mistyk, mag i kabalista. Autor licznych pism okulty­stycznych, w których zwalcza głównie sceptyków, niewierzących w istnienie świata duchowego i przewiduje nowoczesną teorję pro­mieniowania. W dziele „Summum bonum” (1629) zajmuje się magją, kabałą, alchemją i astrologją. Inne dzieła: Historja macro- et micro- cosmi (1617), Clavis philosophiae et alchymiae (1633), Philosophia mosaica (1638).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 27.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic