Flegmatyk [GLEIC]

 

Flegmatyk (gr.), człowiek powolnego temperamentu, chłodny, obojętny, niełatwo ulegający uczuciom.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 27.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic