Feralis [GLEIC]

 

Feralis (łac.), oznacza planetę, nie odbierającą żadnego aspektu od in­nych planet; dies feralis (łac.) dzień niekorzystny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 26.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic