Euforja [GLEIC]

 

Euforja (gr.), przyjemne samopoczucie, stan zadowolenia, harmonijnego współdziałania człowieka i kultury.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 25.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic