Epakta [GLEIC]

 

Epakta (gr.), liczba „złota”, która pokazuje, o ile dni rok księżycowy prędzej się kończy od słonecznego. Służy do oznaczania nowiu księ­życa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic