Eon [GLEIC]

 

Eon (gr.), długi przeciąg czasu, wieczność. U gnostyków: eony – duchy pośredniczące między Bogiem a stworzeniem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic