Entelechja [GLEIC]

 

Entelechja (gr.), duch, dusza jako istota urabiająca organizm (własny) i nadająca mu formy (trwające przez wszystkie wcielenia).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic