Eliksir [GLEIC]

 

Eliksir (arab.), wyciąg lub odwar roślinny; płyn leczniczy z cudownemi własnościami. Zasadniczy pierwiastek w alchemji, równoznaczny z „kamieniem mądrości”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic