Ektoplazma [GLEIC]

 

Ektoplazma (gr.), fizyczna materja, początkowo mglista, kształtowana przez medjum w postaci nitek, prętów „pseudopodjów” (nibynóżek), a nawet całych postaci realnych widziadeł. Pojęcie „ektoplazmy”, wprowadzone przez genjalnego Dra. Ochorowicza i Crawforda, zdo­było popularność dzięki wynikom badań, zawartym w dziełach dra Schrenck-Notzjnga i innych. Patrz: Teleplazma.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 23.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic