Eksperyment [GLEIC]

 

Eksperyment (łac.), doświadczenie, próba; wywołanie umyślne zjawiska w celu zbadania takowego w dowolnie określanych warunkach.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 23.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic