Eklektycyzm [GLEIC]

 

Eklektycyzm, eklektyzm (gr.), wybieranie z rozmaitych systemów filo­zoficznych tego, co przypada do przekonania i tworzenia z tego osob­nej całości; filozofja niesamodzielna.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 23.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic