Egzorcyzm [GLEIC]

 

Egzorcyzm (gr.), wypędzanie złego ducha przez zaklęcie, przez cere­monje religijne lub przez szczególne modlitwy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic