Egzorcysta [GLEIC]

 

Egzorcysta (gr.), zaklinacz, mający władzę wypędzania złych duchów. W kościele rz. kat. kandydat do stanu duchownego, posiadający niż­sze święcenia.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic