Egregor [GLEIC]

 

Egregor (łac.), twór astralny ze wspólnych zamierzeń i myśli, utworzo­ny na zasadzie łańcucha magicznego całej grupy łudzi, połączonych jedną myślą i jedną wolą.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic