Ego [GLEIC]

 

Ego (łac.), „ja”, istotność człowieka pozornie jednorodna, w rzeczywi­stości złożona i zdolna do podziału; wszystko to, co człowiek za „siebie” uważa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic