Eckartshausen Karol [GLEIC]

 

Eckartshausen Karol (1752–1803), uczony bawarski. Napisał dzieło o magji, w którem głównie zajmuje się zjawiskami ruchowemi. Od niego pochodzi wyrażenie „elektryczność statyczna”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic