Echolalja [GLEIC]

 

Echolalja (gr.), objaw hipnotyczny, polegający na tem, że uśpiony po­wtarza bezmyślnie słowa hipnotyzera, nie rozumiejąc ich treści.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic