Dualizm [GLEIC]

 

Dualizm (łac.), światopogląd, tłumaczący zagadkę bytu przez równo­rzędne istnienie dwóch przeciwnych sił, ducha i materji, Ormuzda i Arymana.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 21.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic