Dharana [GLEIC]

 

Dharana (sans.), koncentracja myśli na dowolnie obranym przedmiocie zewnętrznym, szósty szczebel Radżajogi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 21.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic