Demony [GLEIC]

 

Demony (gr.), duchy, pochodzące według Biblji, ze stosunku między upadłymi aniołami a córami ludzi. Opisywaniem demonów zajmo­wali się liczni Ojcowie Kościoła, tworząc na ten temat obszerną literaturę („demonologiczną”) chrześcijaństwa pierwszych wieków. Według tej nauki demony przebywają w sferze, znajdującej się poni­żej księżyca, posiadają powiewne, eteryczne ciała i mogą wejść w człowieka, spowodować opętanie, nakłonić złych i bezbożnych ludzi – zwłaszcza kobiety – do czarodziejstwa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 20.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic