Delanne Gabrjel inż. [GLEIC]

 

Delanne Gabrjel inż., ur. 28 III 1857, zm. 15 II 1926 r., jeden z najstarszych i najwybitniejszych spirytystów francuskich, twórca neospirytyzmu, czyli kierunku, starającego się poprzeć swą wiarę w byt zagrobowy dowodami naukowemi, stwierdzającego krytycznie realność fenome­nów i nie odrzucającego innych dla ich wyjaśnienia hipotez. Prezes Unji Spirytystycznej w Francji, członek Komitetu Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego w Paryżu, oraz członek Francuskiego Tow. Badań Psychofizycznych. Dzieła najważniejsze: „Dusza jest nieśmiertelna”, „Badanie medjumizmu”, „Spirytyzm wobec nauki”, „Zjawy zmaterjalizowane żywych i umarłych”, „O reinkarnacji” etc.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 20.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic