Daltonizm [GLEIC]

 

Daltonizm, wada wzroku, polegająca na tem, że nie widzi się koloru, np. czerwonego, lub nawet dwu różnych kolorów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 19.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic