Czaplin Mikołaj [GLEIC]

 

Czaplin Mikołaj, ur. w r. 1860. Po wydaleniu Czyńskiego z Zakonu Martynistów mianowany został w roku 1926 delegatem tegoż zakonu na Polskę. Autor kilku dzieł okultystycznych: „Czwarty wymiar”, „Co to jest okultyzm” i i.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 19.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic