Crookes Wiliam dr. [GLEIC]

 

Crookes Wiliam dr. (1832–1919), sławny profesor fizyki, członek Kró­lewskiej Akademji Nauk w Londynie, jeden z wielkich pionierów metapsychiki. Prowadził eksperymenty przy zastosowaniu ścisłej kon­troli z medjami, w wyniku których stwierdził istnienie „siły psychicz­nej”. We fizyce wsławił się badaniami „czwartego stanu skupienia materji” (stan „promienisty”) pod bardzo niskiem ciśnieniem (w „rur­kach Crookesa”).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 18.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic