Cieszkowski August [GLEIC]

 

Cieszkowski August hr. (1814–1894) głosił metodą dialektyczną „filo­zofję woli”, po wyczerpaniu się „filozofji myśli”, w epoce „trzeciej” Ducha Św., w której Słowianie odegrają rolę wpływową. Głoszone przez siebie myśli wyraził najzupełniej w obszernem filozoficzno-moralnem dziele p. t. „Ojcze nasz”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 17.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic