Chobot Józef [GLEIC]

 

Chobot Józef, ur. 11 IX 1875 r., z zawodu nauczyciel ludowy, następnie urzędnik, wydawał od r. 1921 do 1928 miesięcznik „Odrodzenie”, po­święcony sprawom odrodzenia człowieka i badaniom zjawisk du­chowych. Wydawca „Książnicy wiedzy duchowej”, popularyzator okultyzmu i spirytyzmu. Jeden z pierwszych w odrodzonej Polsce przyczynił się do zaznajomienia szerszego ogółu z zagadnieniami ezoteryzmu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 17.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic