Chirozofja [GLEIC]

 

Chirozofja (gr.), analityczna chiromancja, deduktywna część chiromancji, po części związana z astrologiczną i kabalistyczną kontemplacją.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 17.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic