Campanella Tomaso [GLEIC]

 

Campanella Tomaso, wielki teolog, metafizyk i mistyk, ur. w 1568 r., zm. w Paryżu w 1639 r. po życiu pełnem trudu i spędzeniu kilku­nastu lat w więzieniach Inkwizycji. Pozostawił mnóstwo pism, któ­rych zbiorowe wydanie staraniem Alessandro dAncona wyszło w 1854 r. w Turynie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 15.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic