Cagliostro Aleksander [GLEIC]

 

Cagliostro Aleksander hrabia, właściwie Józef Balsamo (17431759), oryginalny i tajemniczy osobnik, który chełpił się znajomością wiel­kich sztuk magicznych. Przez pewien czas przebywał również w Warszawie, pozostawiając po sobie sławę sprytnego szarlatana.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 15.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic