"Droga prawdziwa do Boga prawdziwego" *w budowie*

 

Droga prawdziwa do Boga prawdziwego (Paul Sédir, Droga prawdziwa do Boga prawdziwego, z francuskiego przełożył J. J./Józef Jankowski, wydanie II, Biblioteka „Przyjaciół Duchowych”, nr 4, Warszawa 1928, ss.22), Syg. BN? 4.23.12.72 [4].

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).