Listy z zaświata ["Hejnał"]

 

Listy z zaświata, tytuł książki W. T. Stead’a, zawierającej komunikaty odcieleśnionego ducha.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 1, s. 30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej