Lemurja ["Hejnał"]

 

Lemurja, wprowadzona przez Sclatera nazwa na oznaczenie kontynentu, rozciągającego się przeważnie na południowej półkuli. Ląd ten, który wyłonił się z morza przypuszczalnie w okresie permskim (era Palezoiczna = dawna) pogrążył się w morzu w okresie eocenu (era Menozoiczna = nowa).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 1, s. 29.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej