Kwietyzm ["Hejnał"]

 

Kwietyzm (łac. quies = spokój), teorja mist.-religijna, według której doskonałość chrześcijańska polega na zupełnym spokoju i bierności duszy. Doskonałość tę według k. osiągnąć można wyłącznie miłością Boga, bez wszelkich działań i usiłowań duszy, wystarczy czysta kontemplacja (p.). Kwietyści odrzucają wartość dobrych uczynków i współdziałanie z łaską bożą.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 12, s. 378.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej