Krywe ["Hejnał"]

 

Krywe (zwany też wajdelotą czyli wiedzącym), kapłan pogański i znachor w dawnej Litwie, którego obowiązkiem było strzeżenie ognia świętego.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 12, s. 378.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej