Krystalomancja ["Hejnał"]

 

Krystalomancja (n.-gr.), wróżenie przy pomocy wpatrywania się w błyszczące przedmioty jak: kule szklanne, kryształy itp.; kryst. jest i obecnie popularną, szczególnie w Anglji, tak że istnieje tam stowarzyszenie krystalowidzów (Cristal gazers).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 12, s. 378.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej