Kryptoskopja ["Hejnał"]

 

Kryptoskopja (gr. – „wgląd w rzeczy ukryte”), poznawanie rzeczy nieprzystępnych dla normalnego spostrzeżenia zmysłami; np. określenie przedmiotu w szczelnie zamkniętem pudełku; p. Psychometrja.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 12, s. 378.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej