Kreacjanizm ["Hejnał"]

 

Kreacjanizm (łac.), w przeciwieństwie do traducjanizmu, teorja teologiczna, według której przy powstawaniu życia ludzkiego, tylko ciało pochodzi od rodziców, dusza (duch) zaś pochodzi bezpośrednio od Boga.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 12, s. 377.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej