Kosmogonja ["Hejnał"]

 

Kosmogonja (z gr. = wszechświat), nauka zajmująca się przeszłością, powstaniem i rozwojem wszechświata i ludzkości. Pierwotnie, w starożytności, zlewała się z teogonją (p.); dziś istnieje szereg mniej lub więcej dobrze pomyślanych hipotez (p. Kosmogoniczne hipotezy).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 12, s. 377.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej