Kedemel ["Hejnał"]

 

Kedemel, teurgiczna nazwa demona Wenery, wynikająca z sumy kolejnych cyfr (175) planetarnej pieczęci Wenery.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 316.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej