Katarowie ["Hejnał"]

 

Katarowie, (gr.) nazwa zbiorowa całego szeregu sekt dualistycznych zach. Europy, wywodzących się od manicheizmu (p.). Odrzucali wszelkie obrzędy, zmartwychwstanie ciał, kapłaństwo i małżeństwo, jakoteż organizację kościelną i państwową, dążąc do prostoty życia apostolskiego. Nie uznawali kultu obrazów i świętych. Do nich należą albigensi, bogomiIi, eucheci, lucyferjanie, paulicjanie i i. Tępieni przez inkwizycję, wyginęli w XIV w., a resztki przeszły na katolicyzm.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 316.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej