Karpokracjanie ["Hejnał"]

 

Karpokracjanie, chrześcijańska sekta gnostycka w II w. po Chr.; utrzymywali, na podstawie nauki o wędrówce dusz, że każda dusza (jak również Chrystusa), musi przeżywać wszystko zło i dobro, nim zostanie wyzwolona; p. Karpokrates.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 315–316.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej