Karaimi ["Hejnał"]

 

Karaimi (hebr.) sekta żydowska, powstała w VIII w. po Chr., nie uznająca Talmudu. Założycielem jej w kalifacie bagdadzkim (Arabji i Babilonji) był Aman Huasi (700–765). K. różnią się od żydów nie tylko wyznaniowo, ale i etnicznie.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 315.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej