Kalinowcy ["Hejnał"]

 

Kalinowcy, sekta istniejąca w XIX w. w Rosji (w gub. nowogrodzkiej). Uchodzili za prawosławnych, głosili bezżeństwo i wstrzemięźliwość. Założyciela, Efimowa Kalinę nazywali bratem Chrystusa lub samym Chrystusem.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 315.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej