Jednota Braci Czeskich ["Hejnał"]

 

Jednota Braci Czeskich, zwana także braćmi morawskimi (jednota braterska) powstała w Czechach w połowie XV w. Członkowie jednoty kładli nacisk na chrześcijaństwo praktyczne; wielokrotnie prześladowani, wypędzeni z Czech w roku 1548, schronili się w Polsce. W Lesznie utrzymywali zbór, szkoły i drukarnię, a ostatnim ich biskupem był Jan Amos Komensky (p.).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 285.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej