Hypnoza ["Hejnał"]

 

Hypnoza, gr. nazwa pochodząca od Braida na oznaczenie osobliwego stanu psychicznego, podobnego do zwykłego snu, stanu - w którym uśpiony osobnik objawia ślepe posłuszeństwo sugestywnym nakazom usypiacza, ulegając narzuconym mu złudzeniom zmysłowym. W hypnozie rozróżniamy trzy stadja: pierwsze stadjum senności, drugie – hypotaksji czyli podporządkowania się woli hypnotyzera (usypiacza), trzecie somnabulizm, stan głębokiego snu, w którym uśpiony słyszy tylko słowa hypnotyzera i poddaje się bezwzględnie jego wmówieniom i rozkazom, wykonując po zbudzeniu się nakazane czynności w oznaczonym czasie.

Sen hypnotyczny znano i stosowano już w odległej starożytności w Egipcie i Helladzie, posługując się nim w celach leczniczych.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 158.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej